Kadınlar Mı Daha Çok Konuşuyor Yoksa Erkekler Mi?
Eskiden Ataerkil Aile yaşamı içerisinde kadınlara söz hakkı tanınmazdı.Fikirleri sorulmaz hayatın içerisindeki yeri çocuklara bakmak ve yemek yapmaktan ibaretti. Zaman içerisinde bu yaşam şekli ortadan kalktı, kalmayadevam ediyor. Ataerkil aile yaşamı ölüyor!

Konumuzun çıkış noktası, bir whatsapp grubu! Gruptaki Sercan arkadaşımız Lafzen için konu öneriyor. Erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu ve buna dayanak olarak da grupta bizlerin yaptığı yazışmaları örnek gösteriyor. Haklı mı? Günümüzde erkeklerin de kadınlar kadar çok konuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum.

Eskiden Ataerkil Aile yaşamı içerisinde kadınlara söz hakkı tanınmazdı.Fikirleri sorulmaz hayatın içerisindeki yeri çocuklara bakmak ve yemek yapmaktan ibaretti. Zaman içerisinde bu yaşam şekli ortadan kalktı, kalmaya devam ediyor. Ataerkil aile yaşamı ölüyor!

Buna neden olarak ataerkil toplumun ayrışmaya, çekirdek aileye ve çekirdek aileden de bireysel yaşama doğru evrilmesi sebep olarak gösterilebilir.Kadınlar bundan otuz yıl öncesine nazaran artık daha aktif bir rol üstleniyor.Çalışıyorlar, topluma katkı yapıyorlar, hayatın içerisinde daha çok boy gösteriyorlar. Haliyle onlar da “erkekler yapar” diye tabir ettiğimiz ne kadar iş veya benzeri şey varsa hepsini yapabiliyorlar.

Erkekler geçmişte de günümüzde de dışa dönük bir yaşam felsefesiylehayatlarını sürdürdükleri için onların hayat ekseni de kadınların daha çoktopluma entegre olmasıyla değişim gösterdi diyebiliriz. Artık erkekler dışadönük her işi yapmak zorunda değiller. Belki biraz dedikodu da yapabilirler.Geyik sohbetlerin konusu ve konsepti de uzayabilir. Bitmek bilmeyen muhabbetlererkek ortamlarından çıkabilir.

Ne yapalım, hayat müşterek!

diye düşünen ve bu kısma kadar hak veren arkadaşlar olacaktır. Hayat müşterek ama sadece çalışıp para kazanırken değil mesela. Çocuk bakarken, ütü yaparken, yemek yaparken, temizlik yaparken de hayat müşterek. Ortalığı toplarken de hayat müşterek. Yani müşterek kısmını işinize geldiği gibi kullanmayın. Yemezler! 

Hayat evrilmeye, değişmeye ve bireyselleşmeye devam ediyor. Biz bugünerkekler mi kadınlar mı diye sorarken ilerleyen dönemlerde insanlarınbirbirleriyle konuşmadıkları, konuşmak istemedikleri asosyal ve yalnızinsanların sürekli artış göstereceği bir gelecek bizi bekliyor olacak. Bunaörnek vermek gerekirse, 90’lı yıllarda teknoloji ülkemize yeni giriş yapmıştıhatırlarsınız. O dönemde sosyal medya yoktu. Oyun bağımlılığı kavramları bizeuzaktı. Teknoloji mi? O da neymiş diyorduk.

Günümüzde ise çocuklarımızın telefondan, tabletten kafasını kaldırmadığı ve sürekli oyun oynadığı şikayetleriyle çevremize yakınır hale geldik. Yeni çıkan bir oyunu ilk kendisi bitirmek istediği için 3 gün oyun başından kalkmayıp sonrasında ölen gençler gördü bu dünya! Teknoloji merkezli bir hayatın başka bir sonucu olamaz. Ya yaşarken ölürsünüz, ya da gerçekten ölürsünüz!

Asıl konuya dönecek olursak “değişiyoruz!”

Bu değişim sürdükçe bu zamana kadar keşfedemediğimiz ne varsa erkekler ve kadınlar için ayrışmaya ve ortaya çıkmaya başlayacak. Erkekler zaman bulamadığı için yapamadığı şeyleri yapmaya başlayacak, kadınlar da fırsat bulamadığı için,yahut fırsat verilmediği için yapamadığı şeyleri yapmaya devam edecek. Bu döngünün sonu yok.

Ataerkil hayat nihayete eriyor.
Erkekler biraz kadın, kadınlar biraz erkek oluyor.
İşte bu nedenle erkekler günümüzde çok konuşuyor,
kadınlar ise çok çalışıyor.

Artık devir böyle!

Sizce Ataerkil Aile Hayatı Önemli Mi?

Sizce Ataerkil Aile Hayatı Önemli Mi?

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Facebook Yorumları