Kadına şiddet insanlık suçudur
Konu başlığımızda kadına şiddete hayır desek de, şiddeti temelde reddetmeyi doğru gördüğümüzden hiçbir insan veya hayvanın şiddet görmemesi daha önemlidir.

Konu başlığımızda kadına şiddete hayır desek de, şiddeti temelde reddetmeyi doğru gördüğümüzden hiçbir insan veya hayvanın şiddet görmemesi daha önemlidir. Kadınların yaşadıkları olaylar erkeklere nazaran daha fazla olduğundan sık sık gündeme gelmektedir. Oysa erkeklerin de şiddete maruz kaldığı gerçeğini yok sayamayız. Çocukluk-gençlik evrelerinde yaşadıkları olayların sonucu olarak yetişkinlik dönemlerinde onlar da bir şekilde şiddet eğilimi içerisine giriyor ve kendilerinden sonraki nesillere şiddeti aktarıyorlar.

Şiddet nedir?

Güç uygulayarak otorite kurmaya çalışan insanların, karşısındakine bedensel ve ruhsal olarak zarar vermesine neden olan bir davranıştır. Şiddet sadece fiziksel olarak uygulanan bir yol veya davranış değildir. Bir insanı aşağılayarak, ihmal ederek, tecavüz ederek, tehdit ederek veya zorla evlendirilmesi gibi hem cinsi hem de psikolojik olarak etkileyerek de şiddet uygulamış olursunuz.

Fiziksel şiddet nedir?

Aile içerisinde görülen ve en sık uygulanan şiddet biçimidir. Konu genel olarak aile içerisinde kaldığı için aynı zamanda en belirsiz ve uzun süren şiddet türüdür. Dayak, tokat, hırpalama, hor görme, itme, bir cisimle vurma, el-kol bağlama, zorla ilişkiye girme veya taciz etme, bıçak ya da ateşli silah kullanarak zarar vermek fiziksel şiddetin temelinde görülen uygulamalardır.

Duygusal şiddet nedir?

Karşısındaki insana bağırma, başkalarını karşısındaki insandan üstün görme aynı zamanda kendisini başkalarına karşı hor görme, başkalarının önünde küçük düşürmek, hakaret etmek, fiziksel olarak şiddet uygulamakla tehdit etmek, sosyal yaşamına engel olmak, ailesi ile görüşmesini engellemek vb. durumlar duygusal şiddet uygulamaları arasında gösterilir.

Ekonomik şiddet nedir?

Karşısındaki insanın çalışmasına mani olarak özgürlüklerinin elinden alınması ya da kısıtlanmasına ekonomik şiddet uygulamaları diyebiliriz. Bu cümlenin tersi olarak çalışmak istemeyen birini zorla çalıştırmak, gelirlerine el koymak ya da bir şey alıp satmasına engel olmak da ekonomik şiddetin temel maddeleri arasında yer alır.

Kadına Şiddetin Biyolojik Sebepleri

Erkeklik hormonunun gençlik evresinde daha yoğun yaşlanmaya doğru da azalması sebebiyle özellikle 20-50 yaş arasında erkeklerde şiddet eğilimine sebep olduğu konusunda kesinleşmemiş bir araştırma söz konusudur. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde kullanan (uyuşturucu, alkol, uyarıcı) insanlar da şiddet eğilimli hareketlerde bulunabilirler.

Kadına Yönelik Şiddet Ne Zaman Olur?

Sanıldığının aksine kadına yönelik şiddet ilişkinin ilk safhalarında olmaz. Bu dönemlerde genelde çiftler birbirlerini tanıma/anlama döneminde olduğundan neye tepki verip vermeyeceği anlaşılamaz. Dolayısıyla bu dönemde şiddet eğilimi görülmez. Daha çok ilişki derinliği artmaya başladıktan sonra, uzun soluklu ilişkilerde yaşanan duygusal bağların yoğunlaştığı ve kesinleştiği dönemlerde şiddet eğilimi ortaya çıkar. Genel olarak evlilikte yaşanan ilk şiddet olayında kadın yaşadığı şeyin bir şiddet örneği olduğunu anlayamaz. Bir kez oldu bitti olarak gözlemlenebilir. Eşine karşı duygusal olarak da ciddi bir değişim göstermez. Zaman içerisinde tekrarlanan şiddet vakıaları döngüsel olarak artar ve şiddet ilişkinin bir parçası olarak devam eder. Şiddetin boyutu arttıkça kadının eşine karşı bağı da aynı oranda azalmaya başlar.

Yaşanan Şiddetin Sosyal Sebepleri

Şiddet daha çok maruz kalınan olaylarla öğrenilen bir davranıştır. Bu daha çok kişinin kendi ailesinden gördüğü şiddet en önemli şiddet öğrenme yolu diyebiliriz. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde ailesinden şiddet görenlerin kendi yetişkinlik dönemlerinde şiddet uyguladıkları kesin bulgularla saptanmıştır.

Şiddete maruz kalan insanların hisleri

Korkarlar, kendilerine olan saygılarını yitirirler, yaşadıkları baskıyı içselleştirirler, yaşadıklarından ötürü kendilerini suçlarlar, hisleri genel olarak aşırı karmaşık olur, yalnızlık çekerler, duygularında ani değişiklik görülür, aniden öfkelenebilirler…

Yukarıda belirttiğimiz sebepler ilerleyen zamanlarda kadınların veya çocukların ölümüne sebep olabilmektedir.

Aklı selim erkeklerin takınması gereken tavır eşlerine veya birlikte yaşadığı insanlara karşı saygılı, sevgi dolu, eşitlik hissiyatına uygun bir şekilde davranmalı  ve onların hayatlarını kolaylaştıracak tavır ve davranış içinde olmalılardır.

Lafzen olarak şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve reddediyorum. Şiddetten en çok zarar gören kadınların daha iyi şartlarda yaşaması ve erkeklerle her manada eşit olmaları gerektiğini savunuyorum.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Facebook Yorumları